top of page
Image by Matthew Henry

Проєкти

Реалізація проєктів, спрямованих на просування теми енергоефективності, є надзвичайно важливою для сучасного суспільства. Враховуючи зростаючі енергетичні потреби та загрозу зміни клімату, зосередження на зменшенні споживання енергії та ефективному використанні ресурсів є ключовим завданням для забезпечення стійкого розвитку України.

Анонс_EEJUMP (1).png
RESET 2022_1.jpg
images.jfif

Проєкт «EE-JUMP» - енергоефективність для журналістів, освітян, муніципалітетів від професіоналів»

Мета: Налагодити співпрацю між державними установами, місцевою владою, організаціями громадянського суспільства, експертне середовище та представники бізнесу, які сприятимуть розробці енергоефективної політики, підходи та заходи в Україні, зокрема, через просування успішної енергоефективності проєкти та освітні програми.

"RESET 2021: енергоефективні,  зелені школи"

Мета: Обрати кращу проєктну пропозицію будівництва енергоефективної, зеленої школи. Популяризувати ідею "зеленого" будівництва серед архітекторів та органів місцевого самоврядування.

День енергоефективності
"Від енергоефективності до Європейського зеленого курсу" в рамках ХVІ Українського муніципального форуму

Мета: Організувати діалог та обмін знаннями між експертною спільнотою та органами влади та місцевого самоврядування з питань енергоефективності та енергозбереження.

4989388.png
1b606e147176faf93b6b718e8419ffcb.jpeg
заставка.png

"Від доступної та безпечної питної води до здорової громади"

Мета: адаптувати цілі сталого розвитку щодо доступу населення до питної води, згідно з європейськими стандартами, створити попит у сфері якісної питної води в громадах, яка важлива для збереження здоров'я людини. Стати платформою для обміну думками та досвідом, презентувати програми та джерела фінансування проєктів, кейси з використання новітніх технологій у сфері водоочищення та водозбереження.

"Всеукраїнський Форум енергоменеджерів громад"

Мета: Форум як місце для координації та обміну знаннями між громадами щодо заходів з енергоефективності та енергозбереження, а також для розробки пропозицій щодо внесення змін до законодавства.

"Енергоефективна та безпечна громада"

Мета: допомогти громадам  розробити та впровадити системи енергоменеджменту; навчити їх взаємодії з Фондом енергоефективності; продемонструвати найкращі практики використання альтернативної енергії; провести конкурс із впровадження енергоефективних заходів.

bottom of page