top of page
Пошук

ВІЙНА ТА ЕКО-СИСТЕМА УКРАЇНИ


За даними офіційного ресурсу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «ЕкоЗагроза» станом на сьогодні ворог завдав збитків нашій еко-системі на майже 2 200 млрд грн: з цієї суми лише 3,5 % припадає на водні ресурси, 45,1 % - на земельні та 51,4 % - на атмосферне повітря.

Це наслідки ракетних та артилерійських обстрілів, а якщо взяти до уваги знищену ворожу техніку? Цифри колосальні - 715 455 тонн брухту, якому потрібно дати раду після перемоги…

В кращому випадку, нам потрібно 5 років для щонайменшого відновлення екології до рівня 2021. Законом України «Про управління відходами» наша держава задекларувала зелений курс з правових, організаційних та економічних засад діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків, повторного використання та рециклінгу відходів. Закон є рамковим, але комплексним, та стосується усіх типів відходів.

Яких новел слід чекати (інформація Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів):

1. Економіка замкненого циклу — основа полягає у відновленні та раціональному споживанні ресурсів, альтернатива традиційній, лінійній економіці. Ціль – мінімізація негативного впливу на довкілля, безвідходне виробництво та досягнення цілей сталого розвитку.

2. П’ятиступенева Ієрархія управління відходами – базується на пріоритеті запобігання утворенню відходів, а якщо запобігти не вдається – докладаються зусилля для повторного використання, якщо і це неможливо – здійснюється рециклінг. Якщо рециклінг неможливий, застосовуються інші види утилізації відходів, у т.ч. операції із відновлення енергії чи перероблення на матеріали, що будуть використовуватися як паливо або матеріали для зворотнього заповнення.

3. Інтегрована інформаційна система з управління відходами для ефективного управління відходами як на національному, так і на регіональному рівнях (ЕкоСистема).

4. Системність та планованість, тобто на основі Національного плану управління відходами розробляються Регіональні плани управління відходами з використанням єдиних методологічних підходів.

5. Розширена відповідальність виробника - це фінансовий і організаційний механізм, спрямований на підтримку розробки та виробництва товарів, що повністю враховують та полегшують ефективне використання ресурсів впродовж усього їхнього життєвого циклу.

6. Інтеграція у ринок відходів ЄС та європейську систему управління відходами, яка не тільки відповідатиме європейському законодавству, але і враховуватиме українські реалії та особливості ринку.

Отже, сьогодні на нас лежить тягар відповідальності не лише за наслідки неекологічної поведінки в минулому, а й за руйнівні дії агресора. Проте у всьому потрібно бачити не лише негативні наслідки, а й нові горизонти можливостей: відбудуємо, приберемо, утилізуємо!

Comments


bottom of page