top of page
Пошук

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ8 січня у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення енергетичної ефективності». Автором законодавчої ініціативи виступив Уряд України.

Здебільшого зміни передбачають упорядкування термінології, проте з’явилися і нові норми. Ось чотири, на нашу думку, найсуттєвіші нововведення:

1.  В Законі України «Про енергетичну ефективність» тепер будуть визначені такі терміни, як:

  • декарбонізація – скорочення викидів двоокису вуглецю та інших парникових газів в атмосферне повітря, що є результатом впровадження енергоефективних заходів, збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії та інших дій технічного, організаційного, економічного, інформаційного характеру або їх сукупності;

  • місцевий енергетичний план – документ стратегічного планування, що затверджується органом місцевого самоврядування, визначає на місцевому рівні довгострокові цілі сталого енергетичного розвитку певної території й об’єктів в межах такої території, та містить обґрунтовані заходи, спрямовані на їх досягнення, з урахуванням національних цілей з енергоефективності, декарбонізації, розвитку відновлюваних джерел енергії та інших цілей, які пов’язані з використанням енергії.

2. Кабінетом Міністрів України затверджується Національний план з енергетики та клімату. Цей план розробляється з метою досягнення національної цілі з декарбонізації та з урахуванням міжнародних зобов’язань України у сфері європейської інтеграції та переглядається не рідше одного разу на десять років.

3. Також передбачено створення місцевих енергетичних планів, які обов’язково мають узгоджуватися з національною ціллю з енергоефективності та національною ціллю з декарбонізації, а заходи з їх реалізації повинні відповідати Національному плану дій з енергоефективності та Національному плану з енергетики та клімату.

Такі плани поділятимуться на:

  • муніципальні енергетичні плани – розробляються та затверджуються для кожної територіальної громади відповідною сільською, селищною, міською радою, Київською, Севастопольською міською радою;

  • регіональні енергетичні плани – розробляються для кожної області відповідною місцевою державною адміністрацією та затверджуються обласною радою відповідно.

4. Найголовніше - отримати державну підтримку на впровадження енергоефективних заходів органи місцевого самоврядування зможуть лише за наявності затвердженого місцевого енергетичного плану.

На сьогодні проєкт Закону поки що знаходиться на опрацюванні Комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Comments


bottom of page